Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník – odkaz na video ze stavby

Rozsáhlý investiční projekt města Veselí nad Moravou se po téměř deseti letech dočkal svého zdárného konce. V lokalitě Hutník proběhla výstavba kompletní dopravní a technické infrastruktury pro 55 nových rodinných domů: Město je nabízí formou veřejné soutěže a finančně při tom podporuje mladé veselské rodiny.

Již v roce 2013 vznikly ve Veselí nad Moravou první plány na přeměnu sedmihektarové plochy orné půdy nacházející se v těsné blízkosti základní školy Hutník v novou část města určenou pro výstavbu rodinných domů. „Nejsložitější fází obdobných projektů jsou vždy majetkoprávní vztahy. Město muselo vykoupit více než 7 tisíc m2 pozemků od 22 vlastníků a dohodnout dalších patnáct směn o celkové rozloze téměř 22 tisíc m2“ vzpomíná starosta města Petr Kolář.

V roce 2019 pak byly zahájeny stavební práce na první etapě projektu, které zajišťovala stavební společnost VHS Břeclav s.r.o. Město nechalo vybudovat kompletní technickou a dopravní infrastrukturu o celkových nákladech 45 milionů Kč. Kromě realizace páteřních sítí kanalizace, vodovodu, plynovodu, vysokého i nízkého napětí a metropolitní optické sítě zde došlo k vybudování čtyř nových místních komunikací, parkovacích míst, zpevněných vjezdů k rodinným domům, chodníků a nové okružní křižovatky, která byla do provozu uvedena v pondělí 26. června odpoledne.

Již v průběhu výstavby začalo město nabízet parcely určené pro výstavbu rodinných domů formou veřejné soutěže na zřízení práva stavby a následný prodej pozemků. Celkem v sedmi kolech veřejné soutěže získalo své majitele 29 pozemků, na kterých již vyrůstají nové rodinné domy – 9 z nich je již řádně dokončeno a zkolaudováno, dalších 11 rodinných domů je rozestavěno. V současné chvíli vlastní město poslední tři parcely, které budou na prodej v září 2023. „Město má nyní k dispozici poslední 3 pozemky, které nabídne k prodeji opět formou veřejné soutěže. Ta proběhne ve středu 13.září odpoledne na veselské radnici, připomíná veselský starosta Petr Kolář.

Město také nabízí mladým veselským rodinám, které se rozhodnou pustit do výstavby nového domu podporu ve formě postupně umořované finanční zápůjčky.

Pokud se na projekt podíváme z pohledu čísel:

 • byla vybudována technicko – dopravní infrastruktura pro 55 rodinných domů, náklady na její vybudování činily cca 45 mil. Kč,
 • celková plocha dané lokality má rozlohu 70 208 m2,
 • město nabídlo zájemcům k prodeji celkem 32 pozemků, o celkové výměře 40 717 m2, v sedmi kolech veřejných soutěží,
 • lokalita poskytne pohodlné bydlení pro více než 200 osob,
 • v rámci stavby technicko – dopravní infrastruktury bylo vybudováno celkem:
 • 55 kusů přípojek k rodinným domům
 • 1 148,5 metrů kanalizace
 • 1 084,6 metrů vodovodu
 • 1 214, 6 metrů plynovodu
 • 2 798 metrů rozvodů nízkého napětí
 • 600 metrů přeložení vysokého napětí
 • 1 357 metrů kabelů veřejného osvětlení a postaveno 42 sloupů veřejného osvětlení
 • 1 292 metrů metropolitní sítě, včetně 13 kabelových komor
 • 6 985,9 masfaltové komunikace
 • 382 mchodníků ze zámkové dlažby
 • 1 687 mvjezdů a parkovišť ze vsakovací dlažby
 • 995 metrů odvodňovacího přikopu, včetně 250 m3 suchého poldru pro vsakování dešťové vody.