V lokalitě Hutník proběhla výstavba kompletní dopravní a technické infrastruktury pro 55 nových rodinných domů. Město nabízelo pozemky formou veřejné soutěže. Ve II. etapě veřejné soutěže proběhlo šest kol na prodej práva stavby a následný převod vlastnického práva k pozemkům. Celkem získalo své majitele 19 pozemků. Město při uzavírání smluv finančně zvýhodňuje mladé rodiny s dětmi formou postupně umořované finanční zápůjčky.

V nové lokalitě řada majitelů zahájila stavbu svých nových rodinných domů.