V průběhu roku 2023 nabídne město posledních 6 parcel v lokalitě Hutník. Předposlední termín veřejné soutěže, v jejímž rámci budou nabízeny 3 pozemky, je stanoven na 7. června 2023.

Stavební parcely na Hutníku nabízí bydlení s výbornou dostupností do centra města, veškerou občanskou vybaveností a unikátní přírodu s malebnou krajinou na dosah.

V současnosti probíhá poslední III. etapa, při níž dojde i k vybudování okružní křižovatky umožňující bezpečné dopravní napojení na místní komunikaci. Celkově v nové lokalitě sousedící s mateřskou i základní školou na sídlišti Hutník vzniká 50 stavebních parcel s kompletní technickou a dopravní infrastrukturou, včetně parkovacích míst a zpevněných vjezdů k rodinným domům. V nové lokalitě již také řada majitelů zahájila stavbu svých rodinných domů. Město při uzavírání smluv finančně zvýhodňuje mladé rodiny s dětmi.

Celkové investiční náklady celého projektu činí cca 42 milionů Kč a jsou hrazeny z rozpočtu města.

V současné době zbývá ve vlastnictví města 6 stavebních parcel, které budou nabídnuty ve veřejných soutěžích v průběhu roku 2023. Další kolo veřejné soutěže v roce 2023, při níž dojde k prodeji tří zasíťovaných stavebních parcel s označením C4 (vyvolávací cena 780.000 Kč), E0 (vyvolávací cena 1.190.000 Kč) a E4 (vyvolávací cena 1.180.000 Kč), proběhne ve středu 7. června 2023. K zahájení dojde v 15:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v parku Petra Bezruče 697.

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže, 7. června 2023