V pondělí 3. ledna 2022 podepsala stavební společnost VHS Břeclav s. r. o. s vedením města Veselí nad Moravou smlouvu na přípravu ploch pro výstavbu RD Hutník – II. etapa.

Stavební společnost VHS Břeclav s. r. o. zvítězila ve výběrovém řízení, když předložila nejvýhodnější nabídku 27.888.904 Kč bez DPH.

V únoru dojde k převzetí staveniště a bude zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury. Práce budou dokončeny do 540 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.