Velký investiční projekt města Veselí nad Moravou s názvem RD Hutník se v následujících dnech dočká konce další etapy. Jejím cílem je výstavba kompletní dopravní a technické infrastruktury pro 50 rodinných domů v lokalitě Hutník. V rámci poslední III. etapy dojde i k vybudování okružní křižovatky umožňující bezpečné dopravní napojení na místní komunikaci.

V průběhu března roku 2023 dojde k předání hotové stavby od společnosti VHS Břeclav s.r.o. zahájené v únoru 2022 a tímto i k zakončení II. etapy přípravy stavebních parcel. Ta navazuje na předchozí etapu realizovanou již v roce 2018. Celkově v nové lokalitě sousedící s mateřskou i základní školou na sídlišti Hutník vzniká 50 stavebních parcel s kompletní technickou a dopravní infrastrukturou, včetně parkovacích míst a zpevněných vjezdů k rodinným domům.

V nové lokalitě již také řada majitelů zahájila stavbu svých nových rodinných domů. V současné chvíli vlastní město posledních šest parcel, které by rádo nabídlo zájemcům. „Ve středu 1. března proběhlo další kolo veřejné soutěže na prodej práva stavby a následný převod vlastnického práva ke dvěma pozemkům, které se nachází v lokalitě Hutník. Zájem byl opět veliký a jsme rádi, že ani dnešní složitější ekonomická situace neodrazuje zájemce o kvalitní moderní bydlení v této části našeho města.“ říká veselský starosta Petr Kolář.

Poslední dvě kola veřejné soutěže proběhnou ještě v průběhu letošního roku a v jejich rámci dojde k prodeji posledních šesti stavebních parcel. Město při uzavírání smluv finančně zvýhodňuje mladé rodiny s dětmi.

Součástí poslední etapy stavebních prací je i vybudování okružní křižovatky, která novou lokalitu napojí na stávající místní komunikaci. Proto také od 11. dubna 2023 bude uzavřený průjezd ze sídliště Hutník přes železniční přejezd (železniční trať Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou) do ulice Drahy. Uzavírka bude trvat přibližně 6 týdnů.

Celkové investiční náklady celého projektu činí cca 42 milionů Kč a jsou hrazeny z rozpočtu města.