Noví majitelé stavebního pozemku, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu na adrese rodinného domu stojícího na vysoutěženém pozemku mají možnost požádat město o zápůjčku finančních prostředků potřebných pro vybavení domu v délce trvání 5 let.

Výše zapůjčené částky činí 50 000 Kč za každého člena rodinné domácnosti mladšího 40 let, maximálně však 300 000 Kč. V případě, že příjemce zápůjčky dodrží své povinnosti vyplývající ze smlouvy, bude mu ze strany města každý rok část zápůjčky ve výši 20 % prominuta formou umoření.

Podrobné podmínky pro poskytnutí a následné umoření zápůjčky obsahují pravidla veřejné soutěže, které naleznete v záložce „Způsob prodeje“.